EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Eyüpsultan haberleri / Alaettin Arslan Yazar / CHP Kemerburgaz da Milyon Dolarlık Arazi Satışını DUR; dedi.
chp eyüpsultan kemerburgazda milyon dolarlık belediyenin arazi satışına dur diyerek basın açıklaması yaptı
chp eyüpsultan kemerburgazda milyon dolarlık belediyenin arazi satışına dur diyerek basın açıklaması yaptı

CHP Kemerburgaz da Milyon Dolarlık Arazi Satışını DUR; dedi.

chp eyüpsultan kemerburgazda milyon dolarlık belediyenin arazi satışına dur diyerek basın açıklaması yaptı

 

‘’Basın Açıklaması’’

Ali Haydar İŞKAR; CHP Eyüpsultan ve İBB Meclis üyesi

Değerli Basın mensupları;

Bugün burada toplanmamızın sebebi; Geçmişte gece kondu önleme bölgesi olarak ilan edilmiş,Kemerburgaz 47/1 pafta 3106 parsel sayılı 210.538 m² yüzölçümlü taşınmazın hikayesi…

Değerli Basın mensupları;

Bizler CHP’li Meclis üyeleri olarak; Eyüpsultan halkının hakkını ve hukukunu koruyarak, halkı ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirerek denetleme görevimizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Kemerburgaz sizlerin de gördüğü gibi olağanüstü değerlere sahip olması ve yerin büyüklüğü açısından da bakıldığında daha önceden göreve gelen AKP’li Belediye Başkanları ve yöneticilerinin iştahını kabartmıştır. Çeşitli dönemlerde satış girişimleri yapılmış olsa da Eyüpsultan halkının özkaynağı olan bu parselin satışı her defasında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis gruplarımızın çabalarıyla durdurulmuştur.

Bölge, 09.09.2003 tarihinde ve 1631 sayılı Bakanlık Kararı ile Kemerburgaz 3 nolu gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiş olup, 08/09/2004 tarih ve 2130 sayılı Bakanlık Kararı ile de Kemerburgaz 2 nolu gecekondu önleme bölgesi olarak Eyüp Belediyesine devredilmiştir. Söz konusu gecekondu önleme bölgelerinin 775 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından yürütüleceği de bildirilmiştir.

Daha önce 3106 parsel sayılı taşınmaz, 06.12.2018 Tarihinde “Gecekondu Önleme Bölgesi”nden çıkarılmak ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmek üzere Eyüpsultan Belediye Meclisinde görüşülmüş olup,  CHP Meclis grubumuzun etkin muhalefeti ile oy birliğiyle müdürlüğüne iade edilmişti.

Bu dönemde de 05.02.2020 tarih ve 15 sayılı Hukuk Komisyonu raporunda aynı bölge 47/1 pafta 3106 parsel sayılı 210.538 m² için Kat Karşılığı, Satış, Yap İşlet Devret Modeli ve Kiralama yöntemleri ile Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi için meclis gündemine getirildi. Meclis üyelerimizin muhalefetine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

Aradan geçen on ay sonunda 9 Aralık 2020 tarihinde bölge ile ilgili taşınmazın; Arsa Satış Karşılığı Hasılat Paylaşım yöntemiyle satılması ve satışa ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi gündeme tekrar getirildi. Yine Meclis üyelerimizin muhalefetine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

Kemerburgaz Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17 Şubat 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Plan Yapma Yetkisiyle planlar askıya çıkarıldı.

Bakanlıkça yapılan plan, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesine göre 12.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

 

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulu süreci yakından takip ederek Plan değişikliğine 02.03.2021  ve 07.06.2021 tarihlerinde gerekli itirazlarda bulundu.

Ancak, yapmış olduğumuz bu itirazların sonucu dahi beklenmeden, 25 Eylül 2021 tarihinde Bakanlık tarafından Plana uygulama yapılarak, alan ifraz edilerek yedi adaya bölünmüştür.

29 Eylül 2021 tarihinde de bu adalardan iki en büyük parsel olan 244/1 ve 246/5 parseller yangından mal kaçırırcasına ihaleye çıkartıldı. Ancak, ihalede alıcı çıkmayınca satış gerçekleşmedi.

Satışta ısrarcı olan Eyüpsultan Belediyesi 15 Aralık 2021 tarihinde ikinci defa ihaleye çıkarak, 1.774.000.000 TL bedelle AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın ortağı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmasına satılmıştır.

Bu süreç devam ederken, kalan beş adayı da satmaya niyetli olduğunu anladığımız Belediye, aynı alan içerisinde bulunan 558 ada 3 parsel sayılı 8.741 m² taşınmazın satışı için 4 Kasım 2021 tarihinde Meclis gündemine getirmiş olup, CHP li meclis üyelerinin red oyuna rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek, Eyüpsultan Belediye Başkanına satış yapma yetkisi vermişlerdir.

Günümüz koşullarında olası bir deprem gerçeğini göz ardı eden Eyüpsultan Belediye Başkanı ve yönetimini, elindeki bu denli değerli gecekondu önleme bölgesini yandaşa rant yaratmak uğruna satarak, halkının yaşamını hiçe saymasını kabul etmiyoruz.

Kanunla (yasayla) gecekondu önleme bölgesi ilan edilen bir yerin kanun iptal edilmeden bu yerin satılması mümkün değildir. Hukuka aykırıdır. Hukuk tanımazlıktır.

Eyüpsultan Belediye Başkanı ve Yönetimini kararını bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grubu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları izleme kurulu olarak gerekli itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Meclis Kararının iptali için davamızı açıyoruz.

CHP EYÜPSULTAN MECLİS GRUBU.

GÜLER IŞIK CEVAHİR CHP İST İL BAŞ YARDIMCISI;

Değerli Basın mensupları ve çok değerli Eyüplüler ve İstanbullullar Bugün CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu ve CHP Eyüp  Belediye Meclis Grubumuzun ortak basın açıklaması için toplandık. Basın açıklamamıza katılımınız için teşekkür ederiz.

Ben Doğa ve Kent Haklarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Kent Hakları İzleme Kurulu üyesi olarak kurulumuz adına açıklama yapacağım. Daha sonra da Grup Başkan Vekilimiz Belediye Grubumuz adına süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır.

 

Bizler CHP Kent Hakları İzleme kurulu olarak ÇŞB’nın askıya çıkardığı planları,  her ay inceleyip, Kamu yararı gözetmeyen, yeşili, Ormanlarımızı, sit alanlarımızı yok edip, RANT uğruna imara açan ve İstanbul ve İstanbullunun yararına olmayan planlara itiraz edip dava sürecini başlatıyoruz.

Bu açtığımız davalardan biri de şu an üzerinde bulunduğumuz, gördüğünüz üzere Eyüp’ün ve Kemerburgaz’ın en değerli arazilerinden biri olan 3106 Ada olarak tabir ettiğimiz arazi.

2003 yılında Gece Kondu Önleme Alanı ilan edilen ve o günden itibaren İktidar mensuplarının, Bakanlığın ve Eyüp Belediyesinin Gece Kondu Önleme alanından çıkarmak ve ihale etmek için uğraş verdiği bu kıymetli alan,  Birazdan Grup başkan vekilimizin de detaylı anlatacağı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bakanlık yetkisi ile parsellere bölünüp İlçe Belediyesine gönderilmiştir.

Kentin bir deprem kuşağında olması gözardı edilip, burada yapılacak yapılaşma ile kente bir yoğunlaşma yükü getirecek olmasının yanı sıra, yeşil alanlarımızın  tek tek yok ediliyor olması her anlamda kentimizi olumsuz etkileyecektir.

Ve ne yazık ki bu durumun Eyüp Belediyesi için bir hükmü olmadığını,  toplamda 78.564 m² olan,  en büyük 2 parselin ihale usulü satılmış olmasından anlaşılmaktadır.

Satın alan AKP li Mv. Asuman Erdoğan’ ın eşi Fatih Erdoğan’ a ait Pasifik firmasıdır.

İlginç olan  bu firmanın son günlerde sadece Eyüp’te değil, Konya’da Yüksek Hızlı Tren Gar Projesinde 68 milyon TL’sına tamamlanması gereken, yarım kalan projeyi 77 milyon TL ‘ye Olağanüstü Durumlarda Başvurulması gereken pazarlık usulü ihale ile satın alması da dikkat çekmekte.

Bizler CHP Kent Hakları İzleme Kurulu olarak, Doğamızı, ormanlarımızı, Sit alanlarımızı korumaya, vatandaşımızın ve Kentimizin yararına olan planlara onay vermeye devam edeceğiz.

Ve bunların dışında, vatandaşın yararı dışında, kentin yararı dışında sadece bir takım yandaşlara rant sağlayacak  tüm planların, satışların karşısında duracağımızı da bilmenizi isterim.

Belediye Meclisindeki süreci anlatması için sözü Grup Başkan Veklimiz Ali Haydar İşkar’a bırakıyor, hepinize  katılımınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

 

 

http://eyupflashaber.com/

Anlamlı Ziyaret / Bayrampaşa BLD Çalışıyor !

İBB Danışma Kurulu Üyesi ve Yurt Gazetesi Köşe Yazarı Abdullah Ağırkan , Bayrampaşa Belediye Başkan …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER