EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER

KADIN BEDENİ

Ücretli kölelik var olduğu sürece kaçınılmaz olarak fuhuş da var olacaktır.

Rosa Luxemburg

Fuhşu kadının cinsiyetinin aşağılanması, kadının cinselliğinin meta olarak pazara taşınması ve cinsel ilişkinin açıkça satılıp, satın alınması olarak tanımlayabiliriz. Bu gerçekliği özel mülkiyetin ve sonucunda insanın insan üzerindeki sömürüsü üzerinden yükselen toplumların ayrılmaz bir görüntüsü, kadının güvensiz olan toplumsal konumunun ve erkeğe bağımlılığının bir sonucu olarak görmek gerekir. Bugün fuhuş sektörünün başlı başına bir pazar haline geldiğini görüyoruz. Çünkü ortada bir pazar varsa kapitalizmin doğası gereği pazarlanacak bir metanın da olması gerekiyor. Bu da cinsel bir meta olarak sunulan kadınların bedenleri oluyor.

 

Irkçılık ve Cinsiyetçilik “modern” dünyanın en ciddi sorunu –hastalığı olarak tanımlanmalıdır. Fuhuş bu noktada çürüyen toplumların vardığı temel iç çelişkilerindendir ve bu çelişki binlerce yıldır kadın bedeni üzerinden ilerlemektedir.

 

Yaygınlaşma sürecine baktığımızda fuhuş, kendisine karşıtmış gibi gözüken bütün özel mülkiyete dayalı sistemler tarafından bin bir yollarla teşvik edilmiş, her geçen gün daha fazla yaygınlaştırılmaktadır. Bununla beraber bizzat kadının bedeni üzerinden para döngüsü sağlayan bir pazar olmasıyla paralel olarak var olan sosyo- ekonomik durum fuhuş sektörüne her geçen gün daha çok sayıda kadının itilmesine sebep olmaktadır.

 

Bir meta olarak değerlendirilen kadın bedeni, aynı şekilde meta ekonomisi mantığıyla piyasaya sürülmektedir… İlerici Kadın dernekleri, “20 bin vesikalı çalışan hayat kadını var… 30 bin de vesika için başvuru var” dedi.

 

Toplumun en alt gelir tabakasından gelen kadınların işsizlik vb. ekonomik nedenlerden dolayı fuhuş sektörüne sürüklendiklerini özellikle belirtmek gerekiyor. Bu pencereden bakmamız, Rosa Luxemburg”un yukarıdaki alıntısından da rahatlıkla anlayabileceğimiz gibi, bu sorunun her şeyde olduğu gibi sistem ve sınıfsal gerçeklikten bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır.

 

Kapitalizm kadını dış dünyaya açmıştır. Fakat bu, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu ve kendi sınıfsal çıkarları için ucuza mal ettiği kadının emek gücünün sömürülmesi fuhuş’un kurumsallaştırılarak gerekli bir iş kolu olarak görülmesini bununla birlikte kadının daha fazla cinsel meta olma olgusundan başka bir anlam taşımamaktadır. Tam tersine kadın için yaşadığı sömürüyü ve baskıyı ikiye katlamıştır.

 

Artık kadını kendisini eve hapseden ve tek başına sömüren koca dışında fabrikada, markette, ofislerde erkeğe göre eşitsiz ve üst boyutta “sömüren bir patron sömürüsü ve baskısı altına da sokmuştur Sonuç olarak ezilenlerin ezileni olan bir kadın gerçekliğini daha da pekiştirmiştir.

 

Bu anlamda da fuhuş’a karşı mücadelenin ve kadınların kurtuluş yolunun, sorunun kaynağı olan toplum düzeninin yerle bir edilmesinden geçtiği kesinlikle unutulmamalıdır.

 

Kadının kurtuluşu…

Emeğin kurtuluşuyla paraleldir

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

http://eyupflashaber.com/

Eyüp Kültürel Mirası Koruma ve Tanıtma Derneği, Art İstanbul Feshane’de tanıtım etkinliğini düzenledi…

22 Mayıs 2024 tarihinde Eyüp Kültürel Mirası Koruma ve Tanıtma Derneği, Art İstanbul Feshane’de tanıtım …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER