EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Genel / İŞVERENLER İÇİN İŞKUR VE SGK TEŞVİKLERİ

İŞVERENLER İÇİN İŞKUR VE SGK TEŞVİKLERİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi ile 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, anılan maddede öngörülen şartlamaları kaydıyla 30 ila 48 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim teşviki verilmektedir.

Söz konusu maddede, 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar erteleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.Bakanlar Kurulunca alınan söz konusu karar sonrasında, iş başı eğitim kurslarını 31/12/2017 tarihine kadar başlayan sigortalılar bu programları tamamlamaları halinde, bu sigortalıları alan işletme sahipleri geçici 15. madde öngörülen teşvikten diğer şartları da sağlamaları kaydıyla yararlanmaları mümkün olabilecektir.

 

Sigortalılar yönünden; 31/12/2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamış olmaları ve programını bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olmaları,- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları,- Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları,

 

İşyerleri yönünden;-Özel sektör işverenlerine ait olması,- İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları, – 06645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,- İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması Gerekir.

 

Teşvik tutarı;447/geçici 15. maddenin birinci fıkrasında, kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın Fondan karşılanacağı öngörülmüştür.

 

687 Sayılı KHK İle Getirilen Yeni Prim Teşviki:

KHK ‘nin 3. Maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 17. Madde ile düzenlenmiştir.

Teşvikten yararlanabilmek için:

1-  Çalışanın, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalı olması.

2- İşkur’a kayıtlı işsizler arasından, 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

4- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.

5- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, sigorta primlerinin yasal süresinde ödemesi gerekmektedir.

6- Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmamalıdır.

Teşvik Süresi:

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Teşvik Tutarı:

Teşvik uygulanacak süre içinde,  sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak  ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
     GELİR VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ

4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 18. Maddede düzenlenen gelir vergisi desteğinin şartları da aşağıdaki gibidir:

1- Teşvik,  31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır.

2- Çalışanın, İşkur’a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması

3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları

4- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.

 

http://eyupflashaber.com/

İstanbul Müteahhitler Birliği Eyüpsultan’da Kentsel Dönüşüm Deprem konulu panel düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlenen panele,

  İstanbul Müteahhitler Birliği Eyüpsultan’da Kentsel Dönüşüm Deprem konulu panel düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlenen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER