EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Genel / BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

4b (Bağ-Kur) Sigortalılığı 5510 sayılı Kanunda;

Köy veya mahalle muhtarları, Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Kollektif şirket ortakları, Limited şirket ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,  Donatma iştirakleri ortakları,  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,  Tarımsal faaliyette bulunanlar,  6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,  İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler, 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalısı sayılmıştır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki (Bağ-kur) sigortalıların; 4b sigortalılıkları;

1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,

2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek odalarındaki üye kayıtlarının silinmesi gereken veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına girdiği tarihten,

3) Şirket ve donatma iştiraki ortağı olanlar için, tâbi oldukları mevzuata göre şirketle ve donatma iştiraki ile ilgilerinin kesildiği tarihten,

4) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflâsına veya tasfiyesine karar verildiği veya münfesih sayıldığı tarihten,

5) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamına girdiği tarihten,

6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,

7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten,

8) İflâsına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların, çalışmaya başladığı tarihten,

9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar  hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten,

10) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, itibaren sona erer.

 

MALİ MÜŞAVİR

ALİ HAYDAR İŞKAR

 

 

 

http://eyupflashaber.com/

Eyüpsultan belediyesi hayvan kliniğini de sattı

Eyüpsultan belediyesi hayvan kliniğini de sattı

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden büyük satış: Hayvan kliniği arazisi ranta feda edildi AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, üzerinde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER