EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Genel / DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ

Merhaba bir önceki yazımızda Askerlik borçlanmasından bahsetmiştik, bu yazımızda da yine 5510 sayılı kanunun 41.madde kapsamında olan borçlanma türlerinden bir tanesi olan Doğum borçlanmasından bahsedeceğim. 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki kadın sigortalılar, en fazla üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması (yani borçlanacakları sürelere için adlarına uzun vadeli sigorta bildirimi yapılmamış olması) ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabileceklerdir.

Buna göre; doğumdan önce ; – Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun(tarım), mülga 506 sayılı Kanun(ssk), 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ), – Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun(bağ-kur), Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b), – Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, doğum borçlanması için talepte bulunabilirler.

4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışması bulunanlar en son tabi oldukları statüye göre SGK Müdürlükleri tarafından borçlanma işlemleri yapılacak. 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmasından sonra herhangi bir statüde çalışması bulunmayanlar ile halen 4/1-c kapsamında görevine devam edenlerin borçlanma talebinde bulunmaları halinde, borçlanma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Doğum yapan kadın sigortalılar iki yıllık süre içerisinde tekrar doğum yapmaları halinde bu doğuma kadar geçen süre kadar, iki yıllık süre içerisinde çalışmaya başlamaları halinde çalışılan süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar, çocuğun iki yıllık süre içerisinde vefat etmesi halinde en fazla vefat tarihine kadar olan süreyi kısmi olarak borçlanabileceklerdir.

Doğum borçlanması için ödenecek prim tutarı olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile üst sınırı (brüt asgari ücretin altı buçuk katı) arasında kalmak şartıyla, borçlanma yapacak sigortalının belirleyeceği tutarın yüzde 32 üzerinden hesaplanacak olup, borçlanma yapmak isteyen kişiler sürenin tamamını bu şekilde borçlanacakları gibi kısmi bir süreyi de borçlanabileceklerdir.

Borçlanma başvurusu yapan kişinin ödeyeceği prim tutarı hesaplanıp Kurum tarafından tebliğ edildikten sonra, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde borcun ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede borcun ödenmemesi halinde borçlanma için yeniden başvuru yapılması gerekecek. Eksik ödeme yapılması halinde ise ödenen tutara denk gelen süre kadar borçlanma geçerli sayılacaktır.

Yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla kuruma yazı ile müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen

Borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Ayrıca borçlanılan sürenin emekli maaşını belirleyen üç dönem içerisinde en kıymetli olan dönem 2000 yılı öncesine denk gelmesi halinde aylık tutarını da arttırabilmektedir.

MALİ MÜŞAVİR

ALİ HAYDAR İŞKAR

http://eyupflashaber.com/

İBB’den yapılan açıklamaya göre, Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları yaza hazırlandı.

İBB DEN PLAJ ATAĞI HİZMETLER İKİ TL   Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER