EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Genel / ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

Askerlik borçlanması; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesi kapsamındaki borçlanma kalemlerinden bir tanesi olup, tüm sigortalıların (4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışanlardan askerlik sırasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere,) er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlanmasını kapsamaktadır.

Borçlanmanın yapılabilmesi için, sigortalıların kendilerinin veya ölümü halinde hak sahiplerinin (askerlik şubesinden alacakları belge ile) yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır ve sigortalı hizmet süresine eklenir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise eski başvuru geçersiz olur ve kişi halen borçlanma yapmak istiyorsa yeni başvuru şartı aranır. Aynı şekilde kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için de yeni başvuru şartı aranır. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.  Yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz.

Askerliğini işe girmeden önce yapan 4/1-a kapsamında (SSK’lı) çalışanlar borçlanma ile hem prim gün sayısını arttırıyor hem de sigortalılık başlangıç tarihini askerlik borçlanması yapılan süre kadar geriye çektiğinden emeklilik yaşını 1 ya da 2 yaş geri çekmesi mümkün olabiliyor. Ayrıca Askerlik borçlanmasının askerliğin yapıldığı döneme maledilmesi nedeniyle Özellikle ilk defa 1.1.2000 tarihinden önce prim ödemesi bulunanlar için alt sınır aylık uygulaması nedeniyle, askerliğin 1.1.2000 tarihinden önce yapılmış olması, aylık miktarını da arttırabilmektedir.

Mali Müşavir

http://eyupflashaber.com/

Eyüpsultan belediyesi hayvan kliniğini de sattı

Eyüpsultan belediyesi hayvan kliniğini de sattı

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden büyük satış: Hayvan kliniği arazisi ranta feda edildi AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, üzerinde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER