Anasayfa / REKLAM!!! / SEMA ŞAKAR.ÇİRKİN KIZ
Sema ŞAKAR Eyüpsultan Flaş Haber Gazetesi Yazarı
Sema ŞAKAR Eyüpsultan Flaş Haber Gazetesi Yazarı

SEMA ŞAKAR.ÇİRKİN KIZ

Sema ŞAKAR Eyüpsultan Flaş Haber Gazetesi Yazarı
Sema ŞAKAR Eyüpsultan Flaş Haber Gazetesi Yazarı

 

SEMA ŞAKAR;

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslar arası Dünya Mücadele günüdür. Bildiğiniz gibi; Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmaktadır. Sadece 2019 yılında 424 kadın öldürülmüştür. Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara son verilmemesi ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanmasının ne kadar önemli olduğu her bir cinayette yeniden ortaya çıkmaktadır. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye Dair- Türkiye İstanbul Sözleşmesini imzalamış ve birtakım taahhütler altına girmiştir. Bunlardan en önemlisi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Cinsler arası her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Kadının Ekonomik, Sosyal ve Siyasi olarak güçlendirilmesi için her türlü düzenlemeyi yapmak ve önlemi almaktır. Dolayısıyla Devlet KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEK, KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK ve KADINI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEKLE GÖREVLİDİR. Ancak bugüne dek İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Acil Eylem Planları uygulanmamıştır. Kadınların mücadelesi ile kazanılan tüm kazanımlara, tüm bu olumlu adımlara karşın, kadına yönelik şiddeti ele alış yaklaşımları ve uygulama sorunları devam etmiştir. Sözleşmelere ve yasaya rağmen, Türkiye’de hala her gün kadınlar öldürülmekte, kadına yönelik her türlü şiddet artarak devam etmektedir. Bu da göstermektedir ki; sadece sözleşmenin imzacısı olmakla yetinilmiş ve sözleşmedeki standartların yasaya ve uygulamaya yansıması açısından yeterli özen gösterilmemiştir. Örneğin Sadece Koruma kararlarının verilmesi yetmemektedir. Yetkililer, Koruma Kararlarının uygulanması için etkin denetim ve izleme sorumluluğunu yerine getirmelidirler. Devlet’imizi taahhüt ettiği görevleri yerine getirmeye çağırıyor , Kadın Cinayetlerini önlemek, kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemeyi yapmak ve uygulamaya geçirmek üzere bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz. KADINA KARŞI ŞİDDET ve KADIN CİNAYETLERİNİ LANETLİYOR ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. GÜLÜMSE……SEMA ŞAKAR

EYÜP FLAŞ HABER GAZETESİ

http://eyupflashaber.com/

CHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Ahmet Kartalkanat Doğan Sarıtaş’a eleştiri

CHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Dr Ahmet Kartalkanat  İlçe başkanı  Doğan Sarıtaş”ın sosyal medyada paylaşımda …