Anasayfa / Genel / Eyüp haberleri / Ali Haydar İŞKAR

Ali Haydar İŞKAR

ACİL KOMEDİLERİ

Acil servislerin kalabalıklığına dair çok şey söylendi ve yazıldı Durum tespitleri daha çok , sebepleri daha az olan yazı silsilesine  bir yenisini eklemeyeceğim . Önce yarım kalan bir tespitimi tamamlayayım Acil servislerin kalabalığı yada getirdiği kâr sağlık otoritelerine ve yöneticilerine yetmemiş olacak ki yaptıkları icraatlar la bu rakamları arttırdılar . …

Devamı..

24 Haziran seçimi

İktidar ve MHP’nin baskın seçim kararı alarak muhalefetin ittifak ve seçim işbirlikleri konusunda manevra alanını daraltıp, İyi partinin seçimlere girmesini engelleme isteği ile başladı. Seçim süreci antidemokratik OHAL koşullarında, basın ve haber alma özgürlüğünün olabildiğince kısıtlandığı bir baskı ortamında geçti. İktidar Kamu kaynaklarını kullanarak seçim propagandasını rahatlıkla yaptı; basın, medyanın …

Devamı..

7143 SAYILI KANUN İLE KREDİLİ EMEKLİLİK

7143 Sayılı Kanun kapsamında birikmiş prim borçları SGK ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde ödeyerek hizmet sürelerinizin ihya işlemleri gerçekleştirilebilir. Ziraat Bankası ile yapılan protokol ile kredi kullanarak emekli olunabiliniyor.   7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kredi Kullanarak Emeklilik hakkında SGK yaptığı açıklamaya göre;   7143 sayılı “Vergi ve Diğer …

Devamı..

YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ

Ülkemizle ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülke olup, olmadığına bakılmaksızın yurtdışında halen yaşayan veya daha önce yurtdışında yaşamış ve ülkemize dönüş yapmış olan Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler talep etmeleri halinde yurtdışında Türk vatandaşı olarak …

Devamı..

KİRA GELİRİ, DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE ARIZİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

2017 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 3.900 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2017 yılı için 3.900 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir …

Devamı..

BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

4b (Bağ-Kur) Sigortalılığı 5510 sayılı Kanunda; Köy veya mahalle muhtarları, Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Kollektif şirket ortakları, Limited şirket ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Adi komandit …

Devamı..

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK VE ŞARTLARI

Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri …

Devamı..

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN ÖZEL ÖDEMELER

Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince kazanılan hak yanıyor. Bu ödemelerde zamanaşımı süre ise 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu ödemler şöyle:   DOĞUM İZNİ PARASI: Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna doğum izni veya rapor …

Devamı..

İŞVERENLER İÇİN İŞKUR VE SGK TEŞVİKLERİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi ile 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, anılan maddede öngörülen şartlamaları kaydıyla 30 ila 48 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim teşviki verilmektedir. Söz konusu maddede, 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar erteleme konusunda …

Devamı..

İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI VE UYGULAMALARI

  İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR …

Devamı..