Anasayfa / Genel / Eyüp haberleri / Abdullah Ağırkan / Horonlar Teperek, Halaylar Çekerek Geliyor Umut

Horonlar Teperek, Halaylar Çekerek Geliyor Umut

Devlet aygıtının sürekliliği meselesi sadece bir iradenin oluşuyla değil ama güncel süreçlerin değişimiyle paralellik taşır. Ülkede devletin içi boşalırken, bu boşalma sürecini algıladığı halede müdahil olmayanlar şüphesiz geleceklerini ateşe attı demek mümkün…

Güncel politik detayların en somut şekli…

Gerçekten de denebilir ki, ideoloji konusunda Marx’tan çıkarılabilecek teorinin esası, devlet aygıtının işleyiş i ve işlevleri karşısında, yani devletin ideolojik aygıtları karşısında sınıf mücadelesinin önceliğini kabul etmektir.

Aslında devlet bir iradenin çok boyutlu yansıması ve bu yansımanın nesnel şeklidir.

Güncel durumda devletleşen partilerin geleceği şüphesiz çürüme ve halka yabancılaşma olmuştur. Devletin bir irade olarak doğuşu ile bu iradenin ilk temsilcileri “irade kimliğine sahiptir.”

Hükümet eden ile irade beyan eden “arasındaki çelişki bürokrasi diye tarif edilir oysa bürokrasi devletin nesnel biçimdir”

 Hükümet eden geçicidir…

Kalıcı olacak olan ise farklı boyut ve kimliklere, isimlere bürünen devletin devamlılığıdır.

Devletlerin ölümü olmaz aslında ama farklı bir bedende, isimde doğuşu olur ancak. Demek ki kalıcı unsur devlet aygıtıdır.

 Hükumetler geçicidir meselesi özümsenmediği vakit…

Devlet partisi doğar ki bu iç çelişkiyi körükler…

Türkiye’de devlet aygıtı son 5 yıldır özellikle kurumsal, hukuksal anlamda dejenere edilmiştir. Bu dejenere ediliş süreci ehliyet-liyakati yok sayan çok eksenli bir çürüme sürecinin somut örnekleriyle doludur…

23 Haziran yeni bir umdu diriltiyor ve eski düzenin yıkıntıları, çürümeleri üstünden doğan bir ışık seli gibi tüm ülkede çekim merkezi oluyor…

Horonlar Teperek, Halaylar Çekerek Geliyor Umut

Yeni bir sürecin arifesinde…

Yeni bir umudun sesi yükseliyor ulaklardan

Eski zamanların paslanmış “kılıçları  “rafa kaldırıldı…

Yeni bir umudu dirilten iradeye su verme zamanı geldi…

Ve çelik bu suyu hiç unutmayacaktır…

 Her şey çok güzel olacak.

http://eyupflashaber.com/

Eyüp sultan ilçesi Amasya Tamimi’nin 100 Yılı Etkinliğine ev sahipliği yapacak

ADEF Başkanı Saim Diken’in çağrısı şu şekilde… Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vatanımızı kurtarmak …