EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Alibeyköy haberleri / Göktürk 2/b iyileştirme imar palan notları meclise geldi.
Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu tadilatına ilişkin plan paftası
Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu tadilatına ilişkin plan paftası

Göktürk 2/b iyileştirme imar palan notları meclise geldi.

İlgi: 19.02.2020 tarih, 4241 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile

“23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarının Özel Hükümler, Konut Alanları başlığı altında bulunan 33. Maddeye otel ibaresi eklenerek; “İlgili kurumlardan uygun görüş almak koşuluyla planda belirtilen yapılaşma şartlarında konut kullanımına ayrılan parsellerde özel veya kamuya ait yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi ile otel, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark, özel spor vb. binaları yapılabilir.” Şeklinde düzenlenmesi ve yine aynı başlık altına “Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahil edilmeyecektir.” Plan notu maddesinin eklenmesine yönelik plan notu tadilatı çalışması yapılmıştır.

TALEP/SONUÇ: 23.11.2016 t.t’li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu tadilatına ilişkin plan paftası yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde:23/11/2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup; plan tadilat açıklama raporunun detaylandırılması amacıyla müdürlüğüne oy birliği ile iade edilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

http://eyupflashaber.com/

EYÜPSULTANIN METİN ABİSİ VEFAT ETTİ

  Eyüpsultan duayenlerinden FOTO METİN  HAYATA VEDA ETTİ. 1940 dogumlu Metin Türkmenoğlu 83 yaşında rahatsızlanarak …

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER